Moment 1

Syfte

Denna webbplats har skapats i syfte att utvärdera två olika CSS-ramverk. Jag har hört talas mycket om flera ramverk, särskilt Bootstrap, men jag har själv inte använt det i något projekt. Det ska bli kul att få utforska ramverk och få lära mig mer om hur de fungerar och används. I tidigare kurser har just CSS tagit mycket tid, och trots att jag har lärt mig mycket är min förhoppning att design-delen nu ska effektiviseras.


Mina val

I denna uppgift har jag valt att lära mig mer om Bootstrap och Tailwind CSS. Varje undersida har en annorlunda huvudmeny. Här på startsidan används inget CSS-ramverk, men resterande undersidor har menyer som har gjorts med respektive ramverk. Jag valde att ha en "vanilla" huvudmeny på startsidan (som jag har använt i tidigare kurser) eftersom jag ville jämföra den med ramverken.


Jag testade även på Bulma, men jag ogillar de långa klassnamnen så jag valde att överge den undersidan halvvägs. Nu när jag har testat på tre olika CSS-ramverk på så kort tid är alla klassnamn huller om buller i huvudet :)